115

0836.680.115

Fanpage

Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng
VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH
Liên hệ 115 và 0836.680.115
HỖ TRỢ SỰ KIỆN
Liên hệ 115 và 0836.680.115
ĐÀO TẠO TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU
Liên hệ 115 và 0836.680.115
TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO
Liên hệ 115 và 0836.680.115
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Liên hệ 115 và 0836.680.115